Forslag til bedømmelseskomité

Forslag til bedømmelseskomité

Forslag til bedømmelseskomité for doktorgradsavhandlinger som skal bedømmes ved Det medisinske fakultet. Skal leveres av hovedveileder.