Innlevering Holbergprisen i skolen 2020/ 2021

Innlevering Holbergprisen i skolen 2020/ 2021

Forskingsrapportane frå kvar skule leverast inn via dette skjemaet. Det fyllast ut eit separat skjema for kvar rapport.

Ved innlevering står de sjølve ansvarlege for at bruk av alt innhald i forskingsrapportane er avklart på førehand, dette inkluderer til dømes rettar til bruk av bilete.

Holbergprisen i skolen lagrar innsendt informasjon i tråd med GDPR-reglementet.