K2 KONFERANSEN 2022 / K2 CONFERENCE 2022

K2 KONFERANSEN 2022 / K2 CONFERENCE 2022

TORSDAG 24.- FREDAG 25. FEBRUAR
STED: SOLSTRAND HOTEL OG BAD
OPPSTART: TORSDAG 24. FEBRUAR KL 09:00

THURSDAY 24.- FRIDAY 25 FEBRUARY
LOCATION: SOLSTRAND HOTEL & BAD
START-UP: THURSDAY 24 FEBRUARY AT 09:00