Forenklet søknad om opptak i ph.d.-programmet

Forenklet søknad om opptak i ph.d.-programmet

For tidligere forskerlinjestudenter som har publisert alle artiklene som skal inngå i sitt doktorgradsarbeid