Innmelding av arrangement

Innmelding av arrangement

Velkommen som arrangør av Åpen dag!

Åpen dag går av stabelen 8.-10. februar 2020 og arrangeres i fellesskap av hele 7 studiesteder. Se skrivet "Åpen dag 2020 - Informasjon til studiestedene" for utfyllende informasjon og fremdriftsplan for Åpen dag.

Frister:
16.09.2019 - Frist for å svare på spørreskjemaet "Innmelding av arrangement"
14.10.2019 - Frist for å sende inn endelige programtekster, bilder og annen informasjon.
Dette skal gjøres i et nytt skjema. Du får tilsendt lenke til det neste skjemaet på e-post.

Spørsmål?
Kontakt prosjektgruppen via kontaktpersonen på din institusjon eller på utdanningibergen@uib.no.