Innmelding av behov for kontorplass ved K2

Innmelding av behov for kontorplass ved K2

Behov for sitteplass for ansatte, stipendiater og postdoktorer skal meldes inn via denne lenken. Masterstudenter henvises til lesesaler i Armauer Hansens Hus.