Trivselsundersøking 2017

Trivselsundersøking 2017

Som ledd i K2s HMS arbeid gjennomfører vi årlig trivselsundersøkelse ved instituttet.

Undersøkelsen er anonym og vi ber alle svare så ærlig som mulig.