Områdebestilling på uib.no

Områdebestilling på uib.no


NB! Kun lokale webkontakter skal legge inn bestilling av områder.

Innholdet skal være relevant over tid
Det krever mye ressurser for å drifte, vedlikeholde og kvalitetssikre et område. Det er derfor viktig å vurdere dette før man bestemmer seg for at det er et helt område som trengs; i mange tilfeller vil et område være unødvendig stort. En infoside eller en kalenderoppføring/et arrangement kan være gode alternativ. Se noen eksempler her »

Kompetanse
Alle som produserer innhold på uib.no skal ha gjennomført Kommunikasjonsavdelingens nettpubliseringskurs og følge reglene for publisering på uib.no.

Redigeringstilgang
Tilganger søkes om via lokal webkontakt eller lokal personalgodkjenner.

Veiledning til skjemaet:
● Et område skal ha både en norsk og en engelsk side (men det er mulig å få lagt til rette for å kun bruke en av delene).
● Lag korte URL-er.
● Beskrivelsen av området vil ikke vises på selve området, men vil bl.a. være teksten som vises i søkeresultater.